Bemiddeling voor zelfstandig Process Mining professionals

DATICX Flex bemiddelt tussen zelfstandig professionals (interim/zzp’ers/freelance) en opdrachtgevers. Wij richten ons op professionals die actief zijn binnen de expertises; Process Mining, Process Optimalisatie, Digitale Transformatie, RPA, Machine Learning en Intelligent Automation.

Wij kennen de markt, de opdrachtgevers en de verschillende typen opdrachten en weten op deze manier goed de match te maken tussen opdrachtgevers en professionals. Process mining is een relatief nieuw expertisegebied en dit is terug te zien in de krapte onder zelfstandig experts. Wij hebben een breed netwerk en een goedgevulde ‘rolodex’ en houden actief contact met iedere professional waar we een samenwerking mee hebben. Daardoor weten welke professionals beschikbaar zijn, waar ze in excelleren en dus met welke opdrachten we goede matches zien.

Daarnaast zorgen we voor een juiste vastlegging van afspraken en verantwoordelijkheden. Wij werken daarom uitsluitend met facturen en niet met verloning.

Het platform kent zijn oorsprong in de snelgroeiende vraag naar Process Mining specialisten. Daarbij identificeren we een behoefte naar;

Goede vragen

 • DATICX is zelf een adviesbureau, waarom dan ook bemiddeling?

  Wij kunnen ons deze vraag goed voorstellen. DATICX richt zich op het totaalconcept van Process Mining. Dat wil zeggen; van kop-tot-staart. Wij nemen het liefst ‘de klus’ aan en onze specialisten acteren daarom voornamelijk op dat soort trajecten.

  Afhankelijk van de fase waarin een opdrachtgever zit heeft deze mogelijk meer behoefte aan een tijdelijk specialist of juist iemand die voor een langere periode een bepaalde expertise kan leveren. Kunnen we daar vanuit DATICX niet aan voldoen of denken we dat de situatie vraagt om een specifieke professional dan geven we dat liever gewoon aan.

  Bijna ieder adviesbureaus huurt zelf geregeld zelfstandigen in. Dat is ook niet gek. Sommige adviesbureaus zijn hier niet altijd even transparant in. Dat vinden wij wel gek. Wij maken dat juist liever helder en duidelijk. Bovendien laten we onze opdrachtgevers liever profiteren van ons netwerk.

 • Welke diensten leveren jullie?

  Wij bemiddelen tussen zelfstandig professionals en opdrachtgevers. We nemen geen projecten aan. Als daar sprake van is dan doen we dat vanuit DATICX.

  We zorgen dat onze ‘rolodex’ altijd goed gevuld is met interessante zelfstandig professionals en onderhouden frequent contact. Zo blijven we ook op de hoogte van de persoonlijke ontwikkeling, de verschillende specialismen en nieuwe ervaringen die wellicht weer bruikbaar zijn voor nieuwe opdrachtgevers.

  Aan de andere kant onderhouden we contacten met opdrachtgevers. We informeren opdrachtgevers periodiek over nieuwe aangesloten zelfstandig professionals. Bij interesse kan er te allen tijde een oriënterend gesprek ingepland worden.

 • Welke tarieven hanteren jullie

  DATICX Flex zorgt uitsluitend voor bemiddeling tussen zelfstandigen en opdrachtgevers. Als zelfstandige bepaal je zelf je eigen tarief. Wij noemen dat het ‘inkooptarief’. Als een opdrachtgever gebruikmaakt van onze diensten, oftewel zij huren jou als professional in via DATICX Flex dan betaald de opdrachtgever hiervoor een platform-fee. Deze komt bovenop het uurtarief/inkooptarief van de professional.

  Wij hanteren een faire en eenvoudige fee-structuur. Een vast percentage met een maximum. Waarom? Omdat we dat eerlijk vinden richting opdrachtgevers, gezond vinden voor de ontwikkeling van het expertisegebied rondom Process Mining en het vertrouwen en de financiële positie van de zelfstandig professionals.

 • Hoe werkt facturatie en betaling?

  Belangrijk! Als zelfstandig professional dien je je urenstaat in bij DATICX Flex.

  Wij factureren vervolgens namens jou bij de opdrachtgever. In deze factuur verwerken we ook de platform-fee. Die komt voor rekening van de opdrachtgever.

  Zodra we de betaling hebben ontvangen vanuit de opdrachtgever boeken we deze direct weer door.

 • Hoe kom ik met jullie in contact?

  Simpel, je kunt ons bellen, mailen of onderstaand contactformulier invullen. Dan nemen we contact met je op.

 • Hoe gaan jullie om met persoonsgegevens & AVG/GDPR

  Wij conformeren ons volledig aan de geldende wet- en regelgeving. Alle profielen worden veilig opgeslagen en ook het delen van profielen met opdrachtgevers doen we op een zo veilig mogelijke manier en we zorgen dat de retentietijd wordt nageleefd. Wil je dat wij je data uit onze systemen verwijderen, maak het aan ons bekend en wij voeren dit op eerste verzoek voor je uit.

 • Voorwaarden

  We hanteren een eenvoudige, faire fee-structuur en begrijpelijke voorwaarden. Zo houden we het voor alle partijen overzichtelijk en begrijpelijk.

  We werken met een bemiddelingsovereenkomst. Deze wordt opgemaakt tussen DATICX Flex en de zelfstandig professional. Daarin leggen we vast welke diensten DATICX Flex levert en tegen welke vergoedingen we dat doen. DATICX Flex zorgt voor de bemiddeling. De opdrachtgever en de zelfstandig professional komen vervolgens onderling de inhoudelijke werkzaamheden overeen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend consult.